ถิรวัฒน์ โชติสุภาพ (บาส)

ภาควิชาจิตรกรรม ม.ราชภัฏเชียงราย

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องบาส"