สุชาติ พายัพรักษ์ไพร (ชาติ)

ภาควิชาศิลปะไทย มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

พัฒนาการผลงาน



คลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน




ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องชาติ"