วิษณุ อุดมกัน (ฟลุ๊ค)

ภาควิชาศิลปกรรม ม.ราชภัฏสกลนคร

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องฟลุ๊ค"