พวงเพชร แซ่ลี (ดาว)

ภาควิชาศิลปกรรม ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องดาว"