น.ส.พิมพิกา ไตรปิ่น (อีฟ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พัฒนาการผลงาน



คลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน




ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องอีฟ"