การันตี ผ่องใส (ปอนด์)

ภาควิชาภาพพิมพ์ ส.บัณฑิตพัฒนศิลป์

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องปอนด์"