อติกันต์ ดาวเรือง (โจเซฟ)

ภาควิชาทัศนศิลป์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องโจเซฟ"