ทิวา เป็นพนัสสัก (ปอย)

ภาควิชาจิตรกรรม มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องปอย"